Arborconsult

Et rådgivende foretak innen trepleiesektoren

Arborconsult er et rådgivende foretak innen grøntanleggs- og trepleiesektoren med
høy kompetanse på områder som spenner fra vegetasjonsetablering til trepleie.

Våre spesialfelt er:

 • Tilstandsvurderinger av trær
 • Situasjons og risikovurdering av trær
 • Taksering av trær og annen vegetasjon
 • Sikring av trær på byggeplasser/ anleggsområder
 • Etableringsproblematikk
 • Plantevalg. Riktig tre på rett sted
 • Rettssakkyndig i rettstvister om trær
 • Kvalitetssikring av vegetasjons og trepleiearbeider
 • Anbudsbeskrivelser for trepleietjenester og etablering av vegetasjon
 • Fagdager, kurser og forelesninger innen emner som beskjæring, etablering av trær mm
 • Skjøtselsbeskrivelser for trepleiearbeider
 • Beskrivelser for rotvennlig bærelag
 • Spesifikasjoner for jord til treplantinger
 • Postadresse: Arborconsult
  Hellerudgrenda 18
  0672 OSLO

  Erik Solfjeld
  ISA Sertifisert arborist
  Mobil: 93 41 63 43
  erik@arborconsult.no

  Ingjerd Solfjeld
  Dr.scient.
  Mobil: 91 70 62 92
  ingjerd@arborconsult.no

  Org. nr: 870 134 762